1910s

Hände år (It happened in) 1918

Det Danske Luftfartselskab (DDL)

Det Danske Luftfartselskab etablerades som självständigt aktiebolag den 29 oktober 1918. DDL blev det första civila flygbolaget i Danmark. DDL fusionerade 1946 med de övriga nationella flygbolagen i Skandinavien och bildade SAS.

Det Danske Luftfartselskab was established as an independent limited company on October 29, 1918. DDL became the first civil airline in Denmark. In 1946, DDL merged with the other national airlines in Scandinavia and formed SAS.

Hände år (It happened in) 1919

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)

1919 grundades Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) som ett av de första kommersiella flygbolagen. Bakgrunden till grundandet var en flygutställning som varit en stor succé. Den första flygningen ägde rum 1920 från London till Amsterdam. 1924 följde den första interkontinentala flygningen till Jakarta i dåvarande Nederländska Indien, dagens Indonesien.
KLM gick samman med Air France i maj 2004 och skapade Air France-KLM som är bildat enligt fransk lag med säte på Paris-Charles de Gaulle flygplats. Både Air France och KLM fortsätter att flyga under sina olika varumärken.

In 1919, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) was founded as one of the first commercial airlines. The background to the founding was an aviation exhibition that was a great success. The first flight took place in 1920 from London to Amsterdam. In 1924, the first intercontinental flight to Jakarta followed in what was then Dutch India, today Indonesia. KLM merged with Air France in May 2004 to create Air France-KLM, which is formed under French law and is based at Paris-Charles de Gaulle Airport. Both Air France and KLM continue to fly under their various brands.

M. H. Latham i sitt monoplan Antoinette IV (1909).