1960s se

1960-04-10 Samtrafik LIN/SAS

Stockholm-Härnösand/Sundsvall-Luleå.

1960-05-29 First Flight Linjeflyg

Stockholm-Härnösand/Sundsvall-Nordmaling-Luleå.
Luleå-Nordmaling-Härnösand/Sundsvall-Stockholm.

1960-06-04 – 1960-07-17 Midnight Sun Flight.

1960-11-15 First Flight Convair Constellation Linjeflyg

Karlskrona/Ronneby (Kallinge)-Stockholm

Ett fåtal brev med ankomststämpel av AB Linjeflyg

1960-12-14 Last Flight

Bromma-Arlanda.
Speciella minneskort finns.

1961

1961-04-01 First Flight Caravelle

SK121 Stockholm-Göteborg.
SK128 Göteborg-Stockholm.

SK121 Stockholm-Göteborg – FF19610401ARNOT.

SK128 Göteborg-Stockholm – FF19610401GOTARN.

1961-12-16 Inauguration and First Flight

Lördagen den 16 december 1961 invigdes
Örnsköldsvik och Skellefteå flygplatser, men
premiärflygningarna med post skedde
först måndagen den 18 december.
pä Linjeflygs linjer
LF179 Skellefteå-Umeå-Stockholm.
LF170 Stockholm-Umeå-Skellefteå.
Källa: Nordisk Filateli Nr 7 1968 sid. 340
Svensk luftpost – flygpost av G. Lindman.
Eftersom stationsbyggnaden i Umeå inte var klar
invigdes Umeå flygfält först
den 27 maj 1962.

Stockholm-Umeå (Linjeflyg) – FF19611216ARNUME.

Stockholm-Umeå-Skellefteå (Linjeflyg) – FF19611216ARNSFT.

Skellefteå-Stockholm (Linjeflyg) – FF19611216SFTAARN.

Örnsköldsvik Stockholm (Linjeflyg) – FF19611216OERARN.

Umeå-Stockholm (Linjeflyg) – FF19611216UMEARN.

1962

1962-04-01

Den 1 april 1962 invigdes Arlanda flygfält av Gustaf VI Adolf.
Men flygplatsen hade använts för trafik sedan början av 1960.
I samband med invigningen producerades en mängd ”First Flight Covers”, som bör betraktas mera som minnesbrev.

1962-04-02

Stockholm-Borlänge (Linjeflyg) – FF19620402ARNBLE.

Borlänge-Stockholm (Linjeflyg) – FF19620402BLEARN.

1962-05-27 First Flight

Umeå-Bromma – FF19620527UMEBMA.

1962-06-02 Midnight Sun Flight.

1963

1963-06-01 Midnight Sun Flight.

1964

1964-06-05 Midnight Sun Flight.

1964-08-31 Nattpostflygning Linjeflyg

Umeå-Stockholm, nattpostflyg (Linjeflyg) – FF19640831UMEARN.

1964-09-01 Nattpostflygning Linjeflyg

Stockholm-Umeå, nattpostflyg (Linjeflyg) – F19640901ARNUME.

1965

1965-06-05 Midnight Sun Flight.

Det hände år 1965

Ny luftpostetikett

Bl 2112.10 Jan 65. ”Tryckt s.k. davacpapper, som är
gummerat men på ett sådant sätt att detta inte utan
vidare observeras.”

1966

1966-01-01

Den 1 januari höjdes flygtillägget för inrikes korsband från 5 till öre per 100 gram, flygpostetikett påklistras .

1966-02-22 Isflyg med helikopter

Göteborg-Styrsö (Helikopter isflyg) – HF19660222GOTSTYR.

Strömstad-Nordkoster-Sydkoster (Helikopter isflyg) – HF19660222KOS.

1966-06-11 Midnight Sun Flight.

1966-06-17 Sverigeflyg

Stockholm-Göteborg – FF19660902STOGOT.

1967

1967-06-02 Midnight Sun Flight.

1968

1968-05-13 Nattpostflyg

Stockholm-Borlänge-Karlstad (Linjeflyg) nattpostflyg – FF19680513ARNBLEKSD.

Karlstad-Borlänge (Linjeflyg) nattpostflyg -FF19680513KSDBLE.

Karlstad-Borlänge-Stockholm (Linjeflyg) nattpostflyg – FF19680513KSDBLEARN.

Borlänge-Stockholm (Linjeflyg) nattpostflyg – FF19680513BLEARN.

1968-05-13 Nattpostflyg

Stockholm-Umeå-Luleå – FF19680513ARNUMELLA.

Umeå-Luleå – FF19680513UMELLA.

Luleå-Umeå – FF19680513LLAUME.

Luleå-Umeå-Stockholm – FF19680513LLAUMEARN.

1968-06-08 Midnight Sun Flight.

1968-06-17 AB Sverigeflyg

Stockholm-Göteborg – SF19680617STOGOT.
AB Sverigeflyg var ett bolag för taxiflyg och direktionscharter.
Den 13 juni bröt en strejk ut bland SAS piloter. Enligt SvD
tvingades posten att vidta extraordinära åtgärder. Antagligen
har man chartrat plan från AB Sverigeflyg för att få fram posten.

1969

1969-01-13 Flyglinjen Stockholm-Eskilstuna-Jönköping-Malmö First Flight Nord Aviation Nord 262.

1969-06-07 Midnight Sun Flight.

1969-09-11 Malmö-Stockholm-Luleå ABA/SAS 25 år – SC19690911.

1969-11-01 First Flight DC-9

Stockholm-Göteborg – FF19691101ARNGOT.

Göteborg-Stockholm – FF19691101GOTARN.

1969-11-01 First Flight DC-9

Malmö-Stockholm – FF19691101MMAARN.

Stockholm-Malmö – FF19691101ARNMMA.

Historik

Midlanda flygstation, Convair Metropolitan och LINs linjenät.
DigitaltMuseum UUID 3D1ED4C9-C380-4AF4-891A-42B4F36C50EB