1965

1965-04-01 First Flight CV-990

SK601 Copenhagen-Zürich.
SK602 Zürich-Copenhagen.

1965-04-01 First Flight CV-990

SK458 Copenhagen-Oslo.
SK457 Oslo-Copenhagen.

1965-04-02 First Flight Caravelle SE-210

SK815 Copenhagen-Dubrovnik.

Copenhagen-Dubrovnik.

Feeder Mail from Sweden

Stockholm-Dubrovnik – FF19650402ARNDBV.

1965-04-04 First Flight DC-8-33

SK961 Copenhagen-Hamburg-Zürich-Athens-Khartum-Entebbe-Nairobi-Johannesburg.
Entebbe added to route SK961

Copenhageb-Entebbe.

Feeder Mail fromSweden

Stockholm-Entebbe – FF19650404ARNEBB.

1965-04-07 First Flight CV-990

SK841 Copenhagen-Frankfurt-Geneva-Teheran.

1965-04-23 Special Flight Caravelle SE-210

Oslo-Hannover (Hannover Fair).

1965-05-17 First Flight Caravelle SE-210

SK515 Bergen-Stavange-London.

1965-05-28 First Flight Convair CV-440

SK440 Tromsö-Kiruna – FF19650529TOSKRN.

1965-05-29 First Flight Convair CV-440

SK441 Kiruna-Tromsö,

SK441 Kiruna-Tromsö – FF19650529KRNTOS.

1965-06-15 First Flight SE-201

SK531 Oslo-Bergen-Glasgow.

1965-11-01 First Flight DC-8-33

SK501 Stockholm-Copenhagen-London.

Stockholm-London – FF19651101ARNLHR.

Copenhagen-London.

1965-11-01 First Flight Convair CV-990

SK565 Stockholm-Copenhagen-Paris.
SK566 Paris-Copenhagen-Stockholm.

Stockholm-Paris – FF19651101ARNCDG.

1965-11-01 First Flight Convair CV-990

SK756 Copenhagen-Norrköping-Tampere.
SK753 Tampere-Norrköping-Copenhagen.

Copenhagen-Tampere.

Norrköping-Tammerfors – FF19651101NRKTMP.

Tammerfors-Norrköping – FF19651101TMPNRK.

Tampere-Copenhagen.

1965-11-01 First Flight DC-8-33

SK921 Copenhagen-Bergen-Glasgow-New York.

1965-11-02 First Flight DC-8-33

SK922 New York-Glasgow-Bergen-Copenhagen.

Det hände år 1965

Ny luftpostetikett

Bl 2112.10 Jan 65. ”Tryckt s.k. davacpapper, som är
gummerat men på ett sådant sätt att detta inte utan
vidare observeras.”