1955

1955-02-08 First Flight Pan Am

FAM-18 Chicago-Helsinki.

1955-04-03 First Nonstop Flight DC-6

SK803 Stockholm-Copenhagen-Düsseldorf-Milan-Rome.

SK803 Stockholm-Milano – FF19550403.

1955-04-17 First Flight

Helsinki-Hamburg-Amsterdam-Paris.

1955-04-18 First Nonstop Flight DC-6

SK 521 Oslo-Göteborg-London.

SK 521 Göteborg-London – FF19550418GOTLON.

1955-04-23 First Fligth DC-6

SK845 Copenhagen-Frankfurt-Geneva-Rome-Damascus-Bagdad-Teheran.

Feeder Mail from Sweden

Stockholm-Köpenhamn-Bagdad – FF19550423BMABGW.

1955-04-24 First Flight DC-6

SK846 Bagdad-Stockholm – FF19550424BGWBMA.

1955-05-14 First Flight Flugfélag Islands H.F.

Stockholm-(Oslo)-Reykjavik – FF19550514BMAREK.

1955-05-17 First Flight DC-6

SK863 Stockholm-Köpenhamn-Frankfurt am Main-Genève-Rom-Damaskus-Bagdad-Dhahran.
(Med kort varsel drogs landningsrättigheterna i Dahran in.
Post till Dahran returnerades.) 

Brev stämplat den 17 maj till Bagdad.
Dessa kuvert har en stor svart blaffa som täcker bilden.
Kuverten hade producerats av den danska filateliklubben
med en bild ”En arabs huvud”.
Detta ledde till att de irakiska myndigheterna konfiskerade
alla breven. Efter långa förhandlingar samt att bilden
täckts av stor svart blaffa återlämnades breven.
Dessa brev anses vara de första fallet av ”mail-war case”
efter det andra världskriget.

SK863 Stockholm-Bagdad – FF19550517BMABGW.

Minnesstämplat brev från Österike, som gått via
Frankfurt am Main till Dhahran som returnerats.

Enlig SAS tidtabell gällande 17 april – 30 juni 1955 öppnades linjen SK 863 (DC-6)
till Dhahran tisdagen den 10 maj. Linjen trafikerades endast tisdagar.
Med kommentaren: ”Obs! Linje SK 863/864 Stockholm-Dhahran v. v. öppnas först efter myndigheternas godkännande.”

1955-05-19 First Flight DC-6

SK864 Bagdad-Rome-Geneva-Frankfurt-Copenhagen-Stockholm.

SK864 Bagdad-Stockholm – FF19550519BGWBMA.

1955-06-15 First Nonstop Flight DC-6

SK523 Stockholm-Göteborg-London (Nattflyg) – FF19550615BMALON.

SK523 Göteborg-London (Nattflyg) – FF19550615GOTLON.

1955-06-17 – 1955-07-31

Malmö-Köpenhamn (Osterman Helikopter) – HF19550617CPH.

Köpenhamn-Malmö (Osterman Helikopter) – HF19550617MMA.

1955-10-02 First Flight

Göteborg-Oslo-Bergen – FF19551002GOTBGO.
Inga speciella kännetecken användes.

1955-10-03 First Flight Skandia

SK472 Copenhagen-Aalborg-Kristiansand-Stavanger-Bergen.

1955-10-03 First Flight DC-6B

Bergen-Oslo-Copenhagen.

1955-10-17 First Flight Luftleidir

Luxembourg-Stavanger-Bergen-Reykjavik?

Hände år 1955

Lufthansa

Den 1 april 1955 återupptog Lufthansa sin flygtrafik efter kriget. I samband med detta utgavs nya frimärken.