1943

1943-02-22 Flygolycka i Lissabon

Flygförbindelser 1943


ABA:s turlista.

Hände år 1943

Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA) 

SILA etablerades 1943 under namnet Svensk Interkontinental Lufttrafik AB för att starta en flyglinje mellan Sverige och England. Den 25 november 1943 undertecknades ett kontrakt med Douglas om köp av tio stycken DC-4.
Den första civila flygningen mellan Europa och USA genomfördes 27 juni 1945.
SILA blev 1946 den svenska delen av SAS.