Period I

Luftpost under den första perioden

Tiden 1924 – 9.7.1931 kan kallas för den första perioden. Flera flygbolag grundades och luftpostlinjerna ökade år för år.

1925

1925-08-26 kort till Åbo

Postrutt: Stockholm-Helsingfors

Life and Work 1925 var en ekumenisk konferens
(Stora ekumeniska mötet) anordnad av ärkebiskop
Nathan Söderblom i Sverige 1925.

1928

1928-07-18 brev till Paris

Brevet har troligen gått via Malmö-Hamburg-Amsterdam-Bryssel-Paris.

 Andra perioden  Tredje perioden  Fjärde perioden