1981

1981

1981-01-07 First Jet Flight Lufthansa

Geneva-Helsinki.

1981-03-29 First Nonstop Flight Airbus A-300

SK525 Stockholm-London.
SK513 London-Oslo.
SK514 Oslo-London.
Sk528 London-Stockholm.
(Planet flög i i slinga.)

SK525 Stockholm-London – FF19810329ARNLHR.

SK528 London-Stockholm – FF19810329LHRARN.

1981-03-30 First Flight Cimber Air Gruman Golfstream 1

SK850 Aalborg-Gothenburg.
SK851 Gothenburg-Aalborg.
SK872 Aalborg-Kristiansand.
SK873 Kristiansand-Aalborg.
(Planet flög i en slinga.)

SK850 Aalborg-Göteborg – FF19810330AALGOT.

SK850 Göteborg-Aalborg – FF19810330AALGOT.

SK850 Aalborg-Kristiansand – FF19810330AALKRS.

SK873 Kristiansand-Aalborg FF19810330KRSAAL.

1981-03-30 First Flight DC-10-30

SK971 Copenhagen-Karachi-Calcutta-Bangkok.

1981-03-31 First Flight DC-10-30

SK971 Copenhagen-Karachi-Bangkok-Manilla.

1981-04-01 First Flight DC-10-30

SK972 Manilla-Bangkok-Karachi-Copenhagen.

1981-09-07 First Flight Cimber Air Gruman Golfstream 1

SK591 Copenhagen-Brussels-Luxembourg.
SK592 Luxembourg-Brussels-Copenhagen.

Det hände 1981

År 1981 gav Danmark ut fyra frimärken som skildrade flygets historia.