Period IV

Luftpost under den fjärde perioden

Tiden 16.4.1947 tills vidare brukar kallas för den fjärde perioden.
Nu fick luftpostmärkena användas för alla typer av försändelser.
Frimärkena fanns åter att köpa på postkontoren.
Under den här perioden är de flesta breven filatelistiska.

1949

Luftpostbrev till Indien 1948.
Utlandsporto: 30 öre
Luftposttillägg: 35 öre per 5 gram.

1956

Luftpostbrev à 10 gram med filatelistisk frankering skickat till Lagos Nigeria.
Utlandsporto: 40 öre
Luftposttillägg: 30 öre per 5 gram.

Första perioden   Andra perioden  Tredje perioden