1934

1934-03-01 – 1934-12-15 Reopened

Malmö-Köpenhamn-Berlin/Hamburg – FF19340301MMABER.

1934-04-09/15 First Flight

Stockholm-Åbo-Helsingfors – FF19340409STOHEL.

Stockholm-Åbo-Helsingfors-Talinn (till 15.12) – FF19340409STOTLL.

1934-05-01 First Flight

Göteborg-Köpenhamn-Hamburg – FF19340501GOTHAM.

1934-05-01 First Flight

Stockholm-Helsingfors-Reval-Leningrad – FF19340501STOLED.

Stockholm-Helsingfors – FF19340501STOHEL.

1934-05-01 First Flight

Stockholm-Malmö-Hannover-Berlin/Köln-London/Brussel-Paris (Nattflygning) – FF19340101STOBER.

1934-06-01 First Flight

Malmö-Köpenhamn-Amsterdam-Hull-(Livepool) – FF19340601MMAHull.

(Liverpool)-Hull-Amsterdam-Köpenamn-Malmö – FF19340601HullMMA.

Göteborg-Köpenhamn-Amsterdam-Hull-(Liverpool) – F19340601GOTHull.

(Liverpool)-Hull-Amsterdam-Köpenhamn-Göteborg – FF19340601HullGOT,

1934-06-02 – 1934-06-23 Special Label

Till minnet av Finlandsflyglinjens tillvaro användes en etikett
å gult papper med blått tryck – E1934Finnland.

1934-12-06 – 1934-12-21 Julpostflygning till Australien

Julpostflygningen England-Australien 1934.
Stockholm-Malmö-Brindisi-Darwin-Sydney – SF19341206BMASYD.