1924

1924-06-16 – 1924-08-23 (Aero O/Y)

Helsingfors-Stockholm – FF19240616HELSTO.

1924-06-19 – 1924-08-26 First Flight

Stockholm-Helsingfors – FF19240628STOHEL.
(Första kända datum med bevarade brev.)

Cirkulär Nr. 31 och Nr. 45 1924.

1924-07-01 – 1924-10-15 Malmö-Hamburg-Amsterdam-Rotterdam

Malmö-Hamburg-Amsterdam-Rotterdam – FF19240701MMARTM.
I Rotterdam beräknas som regel omedelbar anslutning till London med den på kvällen avgående ångbåten och till Paris med nattåget.
(ABA och Deutsche Aero-Lloyd AG, Berlin.)

Hamburg-Malmö – FF19240701HAMMMA.

Cirkulär Nr. 33 och 54 1924.

1924-07-26

Stockholm-Åre – SF19240726STOOSD.

Åre-Stockholm – SF19240727OSDSTO.

1924-08-19 – 1924-10-06

Stockholm-Warnemünde-Berlin – FF19240819STOBER.
(Förstaturen den 18 augusti avbröts).

1924-08-20 -1924-10-06 First Flight

Berlin-Warnemünde-Stockholm – FF19240820BERSTO.

Luftpostetikett

Samma utseende som 1920 års etikett,
men nu genomstucken – E1924.

Hände år 1924

Aktiebolaget Aerotransport (ABA)

AB Aerotransport, förkortat ABA, var ett svenskt flygbolag etablerat 1924 under namnet Aktiebolaget Aerotransport av Carl Florman och Adrian Florman, Ernst Linder, John Björk och Johan Nilsson. Huvudfinansiär och majoritetsdelägare genom bulvan var tyska Junkers som 1925 ägde 82 procent av bolaget. Staten blev huvudägare 1935 och verksamheten uppgick 1948 i Scandinavian Airlines System när bolaget slogs samman med SILA. ABA, där staten ägde 50%, stod för det statliga svenska ägandet av SAS fram till 1996. Detta år upphörde bolaget när det slogs samman med SAS Sverige AB som tidigare under året hade bytt namn från SILA.

Den första flygningen ägde rum 2 juni 1924 från Lindarängens flyghamn i Stockholm till Helsingfors med ett Junkers F 13 pontonflygplan som kunde ta fyra passagerare. Det hade registreringen S-AAAC vilket 1929 ändrades till SE-AAC. (Wikipedia)

Flygplanet på bilden är ABA:s Junkers F13, b. 1923, c/n 715, SE-AAC (till 1929 SE-AAAC), sedan 1935 i Tekniska museets ägo. Denna bild ingår i en serie fotografier av John Stjernström i KSSS-samlingen (Fo133389 samt Fo134859A-881 och Fo145197), varav flera är tagna under KSSS Jubileumsregatta vid Sandhamn i juli 1930; det är tänkbart men inte belagt att även den aktuella bilden tagits i samband med detta evenemang.
DigitaltMuseum UUID 194888D8-9850-4EDC-A3D0-2A52ED7ECE37

Detta plan användes vid den första postflygningen till Helsingfors 1924-06-28 (se ovan) och vid nattpostflygningarna till London 1928.