1977

1977-02-01 First Flight Danair B-737

Copenhagen-Vagar.

1977-02-03 First Flight Danair B737

Vagar-Bergen-Copenhagen.

1977-02-07 First Flight Danair B737

Copenhagen-Bergen-Vagar.

1977-04-01 First Nonstop Flight DC-9-41

SK559 Stockholm-Amsterdam – FF19770401ARNAMS.

1977-04-01 First Flight DC-10-30

SK971 Copenhagen-Dehli-Bangkok.

1977-04-02 First Flight DC-10-30

SK972 Bangkok-Dehli-Copenhagen.

1977-04-02 First Flight DC-9-41

SK587 Copenhagen-Nice-Barcelona.
SK588 Barcelon-Nice-Copenhagen.

1977-04-02 First Flight Finnair

Helsinki-Montreal.

1977-04-03 First Flight Finnair

Helsinki-Rome.

1977-04-07 First Flight DC-8-63

SK985 Copenhagen-Frankfurt-Zürich-Athens-Kuwait-Karachi-Bangkok-Manilla-Tokyo.

1977-04-09 First Flight DC-8-63

SK986 Tokyo-Manilla-Bangkok-Karachi-Kuwait-Athens-Zürich-Frankfurt-Copenhagen.

1977-05-13 First Day Mail Expo

SK685 Stockholm-Milano – SC19770513ARNMIL.

1977-10-03 First Flight B-747-B

SK1917 Göteborg-New York (Charter Flight) – SF19771003GOTNYC.

1977-11-01 First Nonstop Flight DC-8-63

SK918 New York-Göteborg – FF19771101NYCGOT.

1977-11-02 First Nonstop Flight DC-8-63

SK917 Göteborg-New York – FF197711102GOTNYC.

1977-11-02 First Flight DC-8-62

SK957 Copenhagen-Monrovia-South America.

1977-11-02 First Nonstop Flight DC-10-30

SK974 Singapore-Bangkok-Karachi-Copenhagen.

Karachi-Copenhagen.

1977-11-03 First Nonstop Flight DC-8-63

Copenhagen-Athens-Kuwait-Calcutta-Bangkok-Manilla-Tokyo

1977-11-04 Nonstop Flight DC-8-62

SK958 South America-Monrovia-Copenhagen.

1977-11-04 Nonstop Flight DC-10-30

SK9975 Copenhagen-Karachi-Bangkok.

1977-11-12 First Flight B-747B Combi

SK911 Stockholm-Copenhagen-New York.

SK911 Stockholm-New York – FF19771112ARNNYC.


SK912 New York-Copenhagen-Stockholm.

SK912 New York-Stockholm – FF19771112NYCARN.

1977-12-07 First Flight B-747B Combi

Enligt Proksch så är dessa brev feldaterade. De flögs den 14 december med SK917, se nedan

1977-12-13 First Flight B-747B Combi

SK915 Copenhagen-Bergen-New York.

1977-12-13 First Flight B-747B Combi

SK918 New York-Gothenburg-Copenhagen.

SK918 New York-Göteborg – FF19771213NYCARN.

1977-12-13 First Flight DC-8-63

SK985 Copenhagen-Athens-Cairo-Dar es Salaam.

1977-12-14 First Flight B-747B Combi

SK917 Copenhagen-Gothenburg-New York.

SK917 Köpenhamn-Göteborg – FF19771214CPHGOT.
SK917 Göteborg-New York – FF19771214GOTNYC.
(Se bild under 1977-12-07 First Flight B-747B.)

1977-12-14 First Flight B-747B Combi

SK916 New York-Bergen-Copenhagen.