1927

1927-04-19 -1927-10-02 Reopened

Malmö-Hamburg-Bremen-Köln – FF19270419MMACGN.
med anslutning Amsterdam-Rotteram-London – FF19270419MMALON.
med anslutning Breslau-Paris – FF19270419MMAPAR.
med anslutning Breslau – FF19270419MMAWEO.

1927-04-19 – 1927-09-01 First Flight

Malmö-Lübeck-Berlin-Dresden-Prag – FF19270419MMAPRG.

Malmö-Lübeck-Berlin-Dresden-Prag-Wien – FF19270419MMAVIE.

Wien-Prag-Dresden-Berlin-Lübeck-Malmö FF19270419WVIEMA.

Prag-Dresden-Berlin-Lübeck-Malmö FF19270419PRGMMA.

Med anslutning Leipzig-München-Frankfurt a. M.

1927-04-19 – 1927-10-16 First Flight Deutsche Lufthansa

Stockholm-Kalmar (DLH) – FF19270419STOKLR.

Stockholm-Kalmar-Stettin (DLH) – FF19270419STOSZZ.

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin (DLH) – FF19270419STOBER.

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin-Danzig (DLH) – FF19270419STOGDN.

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin-Danzig-Königberg (DLH) – FF19270419STOKGD.

Under 1926 mellanlandade man bara för tankning i Kalmar. Nu utväxlade man också post i Kalmar.

Kalmar-Stettin – FF19270419KKLRSZZT.

Kalmar-Stettin-Berlin – FF19270419KLRBER.

1927-05-02 – 1927-10-02 Reopened

Stockholm-Helsingfors-Reval – FF19270527STOTLN.

I förgrunden ABA:s Junkers F. 24 ”Uppland” som 1927 – 32 användes på linjen Stockholm – Helsingfors.
Luftskeppet är GrafZeppelin 1930. Foto omkring år 1930.

1927-06-01 – 1927-06-30 First Fight

Göteborg-Köpenhamn-Hamburg – FF19270601GOTHAM.

1927-06-15 North American Air Mail

Fr. o. m. den 15 juni 1927 emottogs svensk luftpost för befordran å nordamerikanska flyglinjer, bl. a. New York-Chicao-Cheyenne-Salt Lake-San Francisco, mot ett tillägg av 75 öre pr 20 gram och 75 öre pr brevkort.

1927-07-18 First Flight

Stettin-Köpenham-Göteborg – FF19270718SZZGOT.

Stettin-Köpenham-Göteborg-Oslo – FF19270718SZZOSL.

1927-09-01 – 1927-10-01(11-15) First Flight DLH-DERULUFT

Stockholm-Åbo-Helsingfors-Reval – FF19280901STOTLN.

1927-09-01 – 1927-10-16

Malmö-Lübeck-Berlin-Danzig-Königsberg-Riga-Moskva
(DLH/ABA-DERULUFT) – FF19270901MMAMOW.

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin-Danzig-Königsberg-Riga-Moskva
(DLH-DERULUFT) – FF19270901STOMOW.

AB Aerotransports tidtabell för 1927

SCADTA

Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aeros (SCADTA) grundades i december 1919 i Barranquila. Med SCADTA minskade restiden från Barranquila vid kusten till det inre i landet från 10-12 dagar till en dag. Man började tidigt befordra post.
För att betala för denna service sålde konsulaten speciella SCADTA märken. Dessa märken hade ett för varje land specifikt påtryck, i Sverige Su. I Sverige kom serien ut den 10 mars 1927. Märkena såldes av Holmberg, Fassbender & Co. AB