1921

På grund av Versaillesfredens hårda bestämelser för flygverksamhet i Tyskland bedrevs ingen luftposttrafik till Tyskland under åren 1921-1923.

1921-07-19 – 1921-09-28 First Flight Svenska Lufttrafik AB

Stockholm-Reval – FF19210719STOTLN.

1921-07-20 – 1921-09-30 First Flight Svenska Lufttrafik AB

Reval-Stockholm – FF19210720TLNSTO.

1921-08-?? – 1921-09-?? First Flight Svenska Lufttrafik AB

Riga-Reval (under tiden ?? – ??) – FF192108??RIXTLN.

Luftbefordran mellan Kinshasa och Stanleyville

Luftbefordran har anordnats mellan Kinhasa och Stanleyville i kolonien Belgiska Kongo.
Även försändelser från Sverige mottages.
Anteckan ”Per Avion” bredvid namnet på adressaten.

Cirkulär Nr. 50 1921.

”Inga sådana luftpostbrev med blandad svensk och kongolesisk frankering och avstämpling tycks nu, tyvärr, finnas i behåll.
1921-11-12 – ? Sverige-Kinshasa-Stanleyville blandad svensk och kongolesisk frankering (lösen) och avstämpling.” Nordisk Filateli Nr 7 1965 – Svensk luftpost – flygpost av G. Lindman.