1925

1925-05-15 First Flight

Reval-Helsingfors-Stockholm – FF19250515TLNSTO.

Paris-Amsterdam-Hamburg-Malmö (Farman ABA) – FF19250515PARMMA.

Sträckan Amsterdam-Paris trafikerades av Farman (Compagnie des Messageries Aériennes).

1925-05-25 First Flight

Berlin-Warnemünde-Karlshamn (Junkers) – FF19250525BERXYO.

Karlshamn-Warnemünde-Berlin (Junkers) – FF19250525XYOBER.

1925-05-27 – 1925-11-30 First Flight

Adresserat kort med luftpostetikett.

Kort signerat av den franske Farmanpiloten Chailloux.

Malmö-Hamburg-Amsterdam-Paris (ABA Farman) – FF19250527MMAPAR.

Cikulär Nr. 25

Tilläggsportot
 • 25 öre för brev per 25 gram
 • 15 öre för brevkort
 • 25 öre för korsband per 50 gram

Cirkulär Nr. 25 1925.

1925-06-06 – 1925-08-31 Reopened

Exempel på försändelse.

Stockholm-Helsingfors – FF19250606STOHEL.

Helsingfors-Stockholm – FF19250606STOHEL.

Köpenham-Hamburg-BremenCPHBRE.

Cirkulär Nr. 27 1925.

1925-06-15 – 1925-08-06

Stockholm-Warnemünde-Berlin (Junker A.G. (?) FF19250615STOBER.

1925-07-04 – 1925-10-01 First Flight Nordiska flygrederiet

Stockholm-Danzig (Nordiska flygrederiet) – FF19250704STOGDN

Danzig-Stockholm (Nordiska flygrederiet) – FF19250704GDNSTO.

1925-08-10 First Flight

Berlin-Warnemünde-Malmö (nattpostflygning) – FF19250810BERMMA.

Malmö-Warnemünde-Berlin (nattpostflygning) – FF19250810MMABER.

1925-09-08 – 1925-11-15 First Flight

Malmö-Köpenhamn-Warnemünde-Berlin-Dresden – FF19250908MMADRS.

Dresden-Berlin-Warnemünde-Köpenhamn-Malmö – FF19250908DRSMMA.

Dansk Lufttransport A/S trafikerade Malmö-Köpenhamn-Warnemünde.
Nattpostförbindelse Berlin-Warnemünde-Köpenhamn av Junkers
Luftverkehr AG, Dessau.

Cirkulär Nr. 63.

Cirkulär Nr. 46 – 9 september

Sedan numera luftpostbefordran indragits å ett flertal av de i cirkulär nr 34 för innevarande år omnämnda luftlinjerna, men luftpostbefordran från och med den 8 september 1925 anordnats å en linje Malmö-Berlin-Dresden, skola tills vidare följande luftlinjer användas för postbefordran:

 • Malmö-Hamburg-Amsterdam-London (i anslutning med nattågen från Stockholm och Göteborg)
 • Amsterdam-Paris
 • Malmö-Berlin-Dresden (i anslutning med nattågen från Stockholm och Göteborg)
 • Stockholm-Danzig

Cirkulär Nr. 62 -11 november

Sedan luftpostbefordringen å de i cirkulär 46 för innevarande år omförmälda luftlinjer Malmö-Hamburg-Amsterdam-London, Amsterdam-Paris och Stockholm-Danzig numera upphört men luftpostbefordran anordnats å en linje Malmö-Hamburg-Essen-Amsterdam, Skola tils vidare följande luftlinjer användas för postbefordran:

 • Malmö-Hamburg-Essen-Amsterdam (i anslutning med nattågen från Stockholm och Göteborg)
 • Malmö-Berlin-Dresden (i anslutning megd nattågen från Stockholm och Göteborg)

Amsterdam-Essen-Hamburg-Malmö – FF19251001AMSMMA.

1925-09-27 – 1925-09-30 Conférence Aérienne Internationale

Conférence Aérienne Internationale (Stockholm) – SC19250927.

1925-11-01 – 1925-11-30

Malmö-Hamburg-Essen – FF19251001MMAESS.

Malmö-Hamburg-Essen-Amstersterdam – FF19251001MMAAMS.

Kommentar

Utom de direkta från Sverige utgående flyglinjerna,
användes år 1925 följande utländska ruter för befordran av svensk luftpost:

 • Berlin-München-Wien-Budapest
 • München-Genève
 • Berlin-Frankfurt am Main
 • Köpenhamn-Hamburg-Bremen

Société Générale des Transports Aériens (SGTA)

SGTA grundades den 8 feburari 1919 av bröderna Farman.
Bolaget, som ofta kallades Lignes Farman, gick 1933 upp
i Air France (fussion av Aéropostale, Air Orient, Air Union,
CIDNA och SGTA).

Ytterliggare et exempel på Lignes Farman.

Tillbaka till ovan!