1930s se

1930-05-09 Nya Luftpostfrimärken

Den 9 maj utkom luftpostfrimärekna (F231 och F 232). Följande försändeler bör vara frankerade med dylika!

1936-06-23 Nytt frimärke med anledning av invigningen av Bromma Flygfält