Period III

Luftpost under den tredje perioden

Tiden 1.2.1938-15.4.1947 brukar kallas för den tredje perioden. Under den kunde luftpostmärkena användas till hela eller delvis av totala portot.
Luftpostmärkena får fortfarande dock bara användas på luftpostbrev.
Men luftpostmärkena såldes bara på Postverkets frankoteckenexpedition för samlare.
Därför är brev med luftpostmärken sällsynta under denna period.
Men på grund av kriget finns det mycket gott om intressanta försändelser.

1938

1938-07-01

Luftpostbrev från Dalarö skickat till Brasilien.
Utlandsporto: 30 öre
Luftposttillägg: 1.80 kronor per 5 gram.

Andra världskriget (WWII)

Under andra världskriget användes divers stämplar och noteringar för visa vilken postrutt som skulle användas.

By Air to the United Kingdom

By air over the Atlandic and from New York

By air to the United Kingdom for onward transmission by surface means

Hand- och maskinskrivna noteringar

Via England.

Transatlantic Air Mail via England.

Via Africa Lisboa
Via Africa Lisboa London.

Till Tyskland och tyskkontrollerade område

Under större delen av kriget fanns det luftpostförbindelse med Berlin.

Censurstämpeln Ab visar att brevet censurerat i Berlin.

Inställda förbindelser

På grund av krigshändelserna kunde postförbindelser ställas in med kort varsel. Då returnerades breven till avsändarna med en etikett eller stämpel.

Den 27 mars 1942 upprättades en tillfällig flygförbindelse med England som med kortare avbrott fortgick under hela kriget. Ytpost till England upphörde i juni 1941 när finsk-ryska gränsen spärrades pga finska fortsättningskriget. Först den 19/7 1945 kom sådan utväxling åter igång.

On March 27 1942 an air mail link was established between UK and Sweden. This connection with shorter interruptions was run during the rest of the war. Surface mail to UK ceased when the Finish-Russian border was closed at the outbreak of the Finish continuation war. Not until July 19 1945 was surface mail exchange reopened.

Etikett

Filatelistiks brev till England med vit etikett, som returnerats.
Philatelic cover to England, which was returned, with white label.

Etikett (vit) med texten:

Försändelsen återställes till avsändaren
enär endast luftpostförsändelser kunna be-
fordras.
3,000 ex. aug 44
44 2390 Pv. tr.Sth. 1944

Läs mer!

Första perioden   Andra perioden  Fjärde perioden