1991

1991-04-01 First Flight DC-9

Copenhagen-Berlin.

1991-04-06 First Flight DC-9

Copenhagen-Alicante.
Alicante-Copenhagen.

1991-04-29 First Flight DC-10

Tokyo-Copenhagen.

1991-05-06 First Flight Fokker F 50

LH5424 Berlin Tempelhof-Göteborg.
LH5425 Göteborg-Berlin Tempelhof?

1991-06-18 First Flight BAE-146

Vagar-Billund.
Billund-Vagar.

1991-08-31

Invigning av ny terminal på Kastrup.

1991-09-04 SAS Philatelic Club 40 år