1953

1953-01-08 First Flight DC-6

SK961 Stockholm-Köpenhamn-Hamburg-Zürich-Rom-Aten-Kartum-Nairobi-Johannesburg.

Med datum i stämpel

SK961 Stockholm-Johannesburg – FF19530108BMAJNBmd.

Utan datum i stämpel

SK961 Stockholm-Johannesburg – FF19530108BMAJNBud.

Köpenhamn-Johannesburg.

1953-01-22 First Fligth CSA?

Stockholm-Prag – FF19530122BBMAPRG.

1953-03-21 First Flight Braathens S.A.F.E. – Loftleidir

Berlin-Reykjavik.

1953-03-24 First Flight

Stockholm-Helsingfors-Moskva-Peking – FF19530324BMAPEK.

1953-04-19 First Flight DC-3

SK639 Malmö-Hamburg.
SK640 Hamburg-Malmö.

SK639 Malmö-Hamburg – FF19530419MMAHAM.

SK640 Hamburg-Malmö – FF19530419HAMMMA.

1953-04-19 First Flight DC-3

SK473 Oslo-Tønsberg-Aalborg-Copenhagen.
SK474 Copenhagen-Aalborg-Tønsberg-Oslo.

1953-04-20 First Flight DC-3

SK547 Stavanger-Amsterdam.
SK548 Amsterdam-Stavanger.

1953-04-21 First Flight DC-3

SK647 Stavanger-Kristiandsand-Aarhus-Hamburg.
SK648 Hamburg-Aarhus-kristiansand-Stavanger.

1953-05-08 First Flight DC-6

SK595 Stockholm-Köpenhamn-Barcelona.

Stockholm-Barcelona – FF1953050BMABCN.

1953-05-09 First Flight DC-6

SK596 Barcelona-Köpenhamn-Stockholm.

Barcelon-Stockholm – FF19530419BCNBMA.

1953-05-17 First Flight KLM

Göteborg-Amsterdam-Klagenfurt (KLM) – FF19530517GOTKLU.

1953-05-17 First Flight DC-6B

SK907 Göteborg-Stavanger-Glasgow-Gander-New York

Göteborg-New York – FF19530518GOTNYC.

1953-05-18 First Flight DC-6B

SK908 New York-Gander-Glasgow-Stavanger-Göteborg.

New York-Göteborg – FF19530518NYCGOT.

1953-05-23 Charter Flight DC-6B

Oslo-Thule-Anchorage- Shemya-Tokyo.
(Charter flight for Norwegian Red Cross to Norwegian Red Cross Field Hospital in South Korea.)

Oslo-Tokyo.

Med anslutningsflyg från Stockholm

Stockholm-Tokyo – SF19530523BMATYO.

Med anslutningsflyg från Köpenhamn

Köpenhamn-Tokyo.

Around the World Oslo-Tokyo-Oslo

Anslutningsflyg via Oslo

Finn även brev från Berlin och DDR.

1953-09-30 Last Flight

SK907 Stockholm-Göteborg-Stavanger-New York

SK907 Stockholm-New York – LF19530930BMANYC.

1953-10-04 First Flight

Helsinki-Copenhagen-Düsseldorf-Paris.

1953-10-07 First Flight DC-6

SK825 Copenhagen-Düsseldorf-Munich-Istanbul-Beirut.

Stockholm-Beyrot – FF19531007BMABEY.

Hände år 1953

Ny flygpostetikett

Bl. 174 Febr. 53.

Finnair

Aero O/Y byter namn till Finnair som ett led av företagets marknadsföringsstrategi.

Lufthansa

Deutsche Luft Hansa AG likviderades efter andra världskriget. För att starta ett nytt tyskt flygbolag grundades Aktiengesellschaft für Luftv
År 1955 började man flyga inrikes och några utländska orter. Sedan växte trafiken kraftigt och är idag en av världens största flygbolag.