1938

1938-01-08 Aero O/Y

Helsinki-Reval-Riga-Kaunus-Königsberg-Berlin.

1938-05-01 First Flight AERO OY LOT

Stockholm-Helsingfors-Riga-Warszawa (AERO OY LOT) – FF19380501BMAWAW.

1938-06-01 First Flight

Köpenhamn-Norrköping.

Köpenhamn-Norrköping – FF19380601CPHNKR.

1938-06-01 First Flight

Norrköping-Köpenhamn med anslutningar till Berlin, Amsterdam, London med flera.

Norrköping- Köpenhamn – FF19380601NKRCPH.

Norrköping- Köpenhamn-Amsterdam – FF19380601NRKAMS.

1938-07-18 First Flight

Stockholm-Riga-Veliki Luki-Moskva (ABA AEROFLOT) – FF19380718BMAMOW.

Moskva-Veliki Luki-Riga-Stockholm (ABA AEROFLOT) – FF19380718OWBMA.

Riga-Stockholm (ABA AEROFLOT) – FF19380718RIXBMA.

1938-10-13 First Flight Swissair

Zürich-Köpenhamn-Stockholm-Köpenhamn-Zürich med post från Liechtenstein – FF19381017ZRHBMA.

1938-10-17 First Flight Swissair

Först luftpostflygningen Stockholm till Zürich via Köpenhamn den 17 oktober 1938 – FF19381017BMAZRH.

Schweizisk vecka

Den 14-23 oktober hölls en schweizisk vecka i Stockholm, varvid Swissair utförde enstaka postflygningar (se stämpel på brevet från Lichtenstein ovan).
Till P.F.F.S. inkomna brev fick stämpeln
Stockholm-Zürich – flygplan – 17.X.38.