1936

1936-03-17 First Flight British Airways

London-Malmö – FF19360317LONMMA.

1936-04-20 First Flight KLM?

Amsterdam-Malmö-Stockholm – FF19360420AMSBMA.

Ur AB Aerotransports turlista från 19 april 1936.

1936-05-01 First Flight

Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Hannover (med flera anslutningar) – FF19360501STOHAN.

Stockholm-Åbo-Helsingfors-Talinn-Leningrad (återupptagen) – FF19360501STORVH.

Götebog-Oslo (Nattpostflygning) – FF19360501GOTOSL.

Oslo-Moss-Göteborg-(Köpenhamn-Hannover-Amsterdam) – FF1936050OSL1GOT.

1936-05-02 Nattflygning Köpenhamn Stockholm

1936-05-15 – 1936-06-01 ILIS (Internationell flyg utställning)

ILIS (Internationell flyg utställning) – SC19360515.

Gustaf V inviger utställningen.

1936-06-23 Nytt frimärke med anledning av invigningen av Bromma Flygfält

1936-07-01 Första Dagflyg från Bromma

Stockholm-London (British Airways) – FF19360701MBALON.

Stockholm-Malmö-Köpenhamn – FF19360701MBACPH.

Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Amsterdam – FF19360701BMAAMS.

Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Amsterdam-Rotterdam-Bryssel- London – FF19360701BMALON.

Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Amsterdam-Rotterdam-Bryssel-Paris – FF19360701BMAPAR.

Stockholm-Malmö-Berlin – FF19360701BMABER.

British Airways

London-Stockholm ??

Stockholm-London (British Airways) – FF19360701MBALON.

SABENA

Amsterdam-Köpenhamn-Malmö-Stockholm – FF19340701AMSBMA.

Brussell-Amsterdam-Köpenhamn-Malmö-Stockholm (SABENA) – FF19360701BRUMMA.

Stockholm-Brussel (SABENA) – FF19360701MBABRU.

1936-11-08 First Flight

Paris-Stockholm – FF19361108PARBMA

1936-12-15 Last Flight

Stockholm Flyghamnen-Helsingfors.

1936-12-16 First Flight

Stockholm-Turku-Helsingfors.
Helsinki-Turku-Stockholm.

Stockholm-Helsingfors – FF19361216BMAHEL.

Stockholm-Åbo – FF19361216BMATKU.

ABA:s flygplan Södermanland, SE-ADR Junkers Ju52/3m ce.