Early

Minnespoststämplar mm

Översikt

1912

1912-09-21 -1912-09-26 Sveriges Första flygpost (Barnens dag
SMS 12-003

1920-1929

1923

1923-07-03 – 1923-08-14 ILUG Luftfartsutställning SMS 23-003

Utställningen hade ett eget postkontor med stämpeln Göteborg Luft.

1923-07-20 -1923-08-12 International Aero Exhibition


Brevmärket finns på fyra språk, svenska, engelska, franska och tyska.

Utställningen samordnades med Göteborgs stads Jubileumsutställning vilken anordnats för att fira stadens 300-årsjubileum.

I samband med utställningen invigdes sjöflygplatsen vid Torslanda av kronprins Gustaf Adolf den 5 augusti.

1925

1925-09-27 – 1925-09-30 Internationell luftfartskonferens
SMS 25-005

Conférence Aérienne internationale Stockholm.

1926

1927

1928

1928-06-18 Nattpost till London första turen SMS 28-002

1928-08-14 Nattpost till London andra turen SMS 28-002

1928-08-22 Nattpost till London tredje turen SMS 28-002

1928-08-29 Nattpost till London fjärde turen SMS 28-002

1928-08-31 Nattpost till London femte turen SMS 28-002

1929

1929-06-09 Svenska Atlantflygningen SMS 29-002

1930-1939

1930

1930-07-13 -1930-07-20 K.S.S.S. 100 årsjubileum SMS 30-005

1931

1931-05-15 – 1931-05-31 Internationell Luftfatsutställning i Stockholm SMS 31-005

1936

1936-05-15 – 1936-06-01 Internationell Luftfatsutställning i Stockholm SMS 36-012

1937

1937-04-04 Första dagflyget direkt till Berlin SMS 37-003

1937-06-21 Första postflyg till Oslo SMS 37-009

1937-09-16 Barnens dag Barnens ö SMS 37-013

Man använde en restupplaga av 1912 års flygmärke med påtryck.
Upplagan var 4808 ex. SC19370916.

1938

1938-08-28 Flygdagen i Halmstad SMS 38-013

1938-10-17 Stockholm Zürich Luftpost SMS 38-014

1940-1949

1942

1942-05-04 FDC 20 kr Svanar SMS 42-006

Flygplan Junkers F Ju 52.

1944

1944-03-20 1924-1944 AERO o/y & AB Aeortransport

Flygposten mellan Finland och Sverige 20 år.

År 1953 bytte Aero o/y namn till Finnair av marknadsmässiga skäl.

1945

1945-06-27 First Swedish Transatlantic Fligth med datum SMS 45-013

1945-06-27 First Swedish Transatlantic Fligth utan datum SMS 45-014

1945-07-10 Second Swedish Transatlantic Fligth SMS 45-017

1946

1946-11-30 FFC Montevideo med datum SMS 46-032

1946-11-30 FFC Montevideo utan datum SMS SMS 46-033

1949

1949-05-29 AB Transport 1924-1949 SMS 49-007

A. B. Aerotransport 1924-1949

ABA 25 år i luften.
”Pappa som är frimärkssamlare har sin chans att få en endagsstämpel, när en helikopter flyger med post mellan Bromma och Stockholm (kl. 13.00, 14.00 och 17.45).”
Men ibland går det inte som man tänkt sig. På grund av motorskada kunde inte helikoptern starta, utan ett amfibieplan flög istället de tämligen originella postturerna från Bromma och landade vid Lindarängen. (Svd 1949-05-30)

1949-07-01

25 år sedan första flygningen Malmö-Hamburg.

1949-10-12

1949-10-26 FFC Bangkok med datum SMS 49-030

1949-10-26 FFC Bangkok utandatum SMS 49-031

1950-1959

1950

1950-05-14 Flygdag på Bromma 50-007

SAS dagen på Bromma flygfält – SC195005114.

1951

1951-04-25 Första regulära flygningen till Tokyo SMS 51-005

Stiliserad sol med datum datum.

1951-04-25 Första regulära flygningen till Tokyo SMS 51-006

Stiliserad sol utan datum datum.

1951-04-29 – 1951-05-06 AB Hans Ostermans ungdomsveckai Lindarängen SMS 51-009

Stämpel med en Bell Helikopter 47D.

1952

1952-04-05 – 1952-04-10 Frimärksutställning i Malmö SMS 52-005

Brevduva. SFF:s ungdomssektion 15 år.

1952-08-27 Svensk luftpost 40 år

Jubileumsbrev.

1952-11-07 – 1952-11-16 Frimärksutställning Postmusem 
SMS 52-036

Brevduva. Poststämpeln genom fyra sekler.

1953

1953-01-08 Första regular flygningen till Johannesburg SMS 53-001

Springbock med datum.

1953-01-08 Första regular flygningen till Johannesburg SMS 53-002

Springbock utan datum.

1954

1954-06-06 Första direktflygningen till Detroit/Chicago SMS 54-021

Pan AM emblem med datum.

1954-06-06 Första direktflygningen till Detroit/ChicagoSMS 54-022

Pan AM emblem utan datum.

1954-11-15 First Flight till Los Angeles SMS 54-065

1955

1955-06-17 – 1955-06-26 Kalmarsundsutställningen SMS 55-029

Utställning anordnade av Hantverks- och Köpmannaföreningarna.
I samband med utställning öppnade SAS den 18 juni en tillfälle linje mellan Göteborg och Kalmar. 
Det finns minneskort som gått med denna linje.

1956

1956-05-09 First SAS Flight till Moskva
Med datum: SMS 56-016 Utan datum: SMS 56-017

1956-07-17 – 1956-07-26 Fotogrammetrikongress SMS 56-039

Mätande flygplan över Europa.

1956-11-25 Militärflygpost

SC19561124.

”Katarina” var en militär manöver i Göteborg med 
deltagande av Aeroklubbens civila flygkår.
Trängbefälsföreningen sekreterare Birger Lägesjö hade i 
samban med övningen organiserat speciell flygpost.

1957

1957-02-24 Första flygningen till Tokyo över polen SMS 57-003

Tempelport och Fujijama med datum.

1957-02-24 Första flygningen till Tokyo över polen SMS 57-004

Tempelport och Fujijama utan datum.

1957-04-06 – 1957-04-14 Malmö Frimärksungdom 20 år SMS 57-010

Brevduva i stämpeln.

1958

1958-01-25 – 1958-02-02 Örebro Filateliförening 30 år 
SMS 58-004


Stämpel med brevduva.

1959

1959-06-06 – 1959-07-17 Midnight Sun Flight SMS 59-024

1959-07-29 Flygningen i Sverige 50 år

50 år sedan första flygningen i Sverige.

Flygningen i Sverige 50 år med SMS F-25

1959-10-31 – 1959-11-01 Frimärksutställning i Simrishamn SMS59-076

En brevduva i stämpeln.