1926

1926-03-02, 1926-03-04 & 1926-03-20 Isluftpost

Stockholm-Åbo (Is-luftpost) – IF19260302STOTKU/FF19260304SOTKU.

Cirkulär nr. 12 och 16 1926.

1926-04-14 Luftpostetikett

Luftpostetiketten, bl. 174, har erhållit i viss mån ändrat utseende. … Vid postanstalterna inneliggande förråd av den hittills använda blanketten skall makuleras.

Cirkulär nr. 20 1926.

1926-04-19 – 1925-10-15 First Flight

Berlin-Lübeck-Malmö – FF19260419BERMMA.

Malmö-Hamburg-Hannover-Frankfurt a. M-Köln-Stuttgart-Mönchen-Basel – FF19260419MMABSL.

Malmö-Hamburg-Hannover-Frankfurt a. M-Köln-Stuttgart-Amsterdam-Paris – FF19260419MMAPAR.

Malmö-Hamburg-Hannover-Frankfurt a. M-Köln-Stuttgart-Amsterdam-London – FF19260419MMALON.

Cirkulär nr. 21 och 56 1926.

1926-04-20 First Flight

Malmö-Lübeck-Berlin-Dresden-Breslau-Halle – FF19260420MMALEJ.

1926-05-01 – 1926-09-30 First Flight

Malmö-Hamburg-Leipzig-Karlsruhe – FF19260501MMAFKB.

Malmö-Köpenham-Stuttgart-Mannheim-Karlsruhe-Baden Baden-Villingen-Konstanz – FF19260501MMAQKZ.

Cirkulär nr. 24 1926.

1926-05-03 First Flight Deutsche Luft Hansa

Berlin-Stettin-(Kalmar)-Stockholm (DLH) – FF19260503BERSTO.

1926-05-05 First Flight

Konstanz-Karlsruhe-Mannheim-Köln-Hamburg-Köpenhamn-Malmö – FF19260505QKZMMA.

1926-05-10 First Flight

Vissa brev har stämpeln ”Deutsche Luft Hansa A. G.” i violett.

Stockholm-(Kalmar)-Stettin – FF19260510STOSZZ.

Cirkulär nr. 25 1926.

År 1929-06-22 förlängdes linjen till Berlin och fick på så sätt direkt anslutning till Wien.

1926-05-15 First Flight

Malmö-Hamburg-Zürich – FF19260515MMAZRH.

Malmö-Hamburg-Amsterdam-Brussel – FF19260515MMABRU.

Malmö-Hamburg-Düsseldorf-Köln-Basel – FF19260515MMABSL.

Basel-Köln-Düsseldorf-Hamburg-Malmö – FF19260515BSLMMA.

Cirkulär nr. 26 1926.

1926-05-25 First Flight

Malmö-Berlin-Görlitz – FF 19260525MMAEDBX.

Cirkulär nr. 27 1926.

1926-06-01 – 1926-09-30 Reopened

Stockholm-Helsingfors – FF19260601STOHEL.

Cirkulär nr. 24 1926.

1926-06-07 – 1926-09-30 First Flight

Stockholm-Helsingfors-Reval – FF19260607STOTLN.

Cirkulär nr. 29 1926.

1926-09-24 Motorbrand i Helsingforsplanet

1926-09 – 1926-10 Stämpel med texten”Services aériens – Luftpost”

Under september och oktober 1926 använde Malmö 1 en stämpel
med texten ”Services aériens – Luftpost”.
Den var egentligen avsedd för Luftpostkartslut.

Ur AB Aerotransports tidtabell för 1926

Hände år 1926

Deutsche Luft Hansa AG (Aktiengesellschaft)

Deutsche Luft Hansa AG (Aktiengesellschaft) grundades 1926 genom en sammanslagning av Deutscher Aero Lloyd och Junkers Luftverkehr. 1945 ställdes all trafik in och flygbolaget avvecklades av segrarmakterna.