1922

På grund av Versaillesfredens hårda bestämelser för flygverksamhet i Tyskland bedrevs ingen luftposttrafik till Tyskland under åren 1921-1923.