1970

1970-04-01 First Flight Lufthansa

LH214 Hamburg-Göteborg-Oslo.
LH215 Oslo-Göteborg-Hamburg

LH214 Hamburg-Oslo – FF1970401HAMOSL.

Feeder Mail from Switzerland

Feeder Mail from DDR

Anslutningsförsändelse från DDR – FF19700401RLGHAM.

LH215 Göteborg-Hamburg – FF19700401GOTHAM.

1970-04-01 First Flight DC-9-41

SK565 Stockholm-Copenhagen-Paris.
SK566 Paris-Copenhagen-Oslo.

SK565 Stockholm-Paris – FF19700401ARNCDG.

Anslutningsflyg till Stockholm

SK566 Paris-Stockholm – FF1970401CDGARN.
(Notera att Stockholm är felstavat.)

1970-04-07 First Flight DC-9-41

SK833 Copenhagen-Vienna-Istanbul-Beirut-Damascus.

1970-04-08 First Flight DC-9-41

SK834 Damscus-Beirut-Istanbul-Vienna-Copenhagen.

1970-04-19 Tokyo-Rom-(Skandinavien) Flygolycka – CF19700419.

1970-05-14? First Flight DC-8

LL200 New York-Reykjavik-Luxembourg.

1970-05-15 First Flight DC-8

LL203 Luxembourg-Reykjavik-New York.

1970-05-14? First Jet Flight

Reykjavik-Brüssel?

1970-05-18 Stockholm-Paris 25 årsjubileum –

1970-06-20 First Nonstop Flight DC-8-55

SK945 Copenhagen-Chicago.

1970-06-25 New York-Stockholm 25 årsjubileum

1970-06-27 Stockholm-New York 25 årsjubileum

1970-07-19 Stockholm-Brussel 25 årsjubileum

1970-08-12 Malmö-Warnemünde 50 årsjubileum

1970-08-29 Special Flight SE-210

SK791 Copenhagen-Leipzig.
SK792 Leipzig-Copenhagen.

1970-09-06 Stockholm-Genevè 25 årsjubileum

1970-10-21 Stockholm-Rom 25 årsjubileum

1970-10-21 Rom-Stockholm 25 årsjubileum

1970-11-09 First Flight

Malmö-Söndre Strömfjord – FF19701109MMASFJ.

1970-12-05 Stockholm-Lissabon 25 årsjubileum

1970-12-20 First Direct Flight CV-440

SK474 Aarhus-Aalborg-Oslo.

1970-12-20 First Direct Flight CV-440

SK477 Oslo-Aalborg.

1970-12-20 First Direct Flight DC-9-41

SK677 Copenhagen-Salzburg.
SK678 Salzburg-Copenhagen.

Feeder Mail from Sweden

SK677 Stockholm-Salzburg – FF19701220ARNSZG.

Feeder Mail from Norway

Transit Mail to Sweden

SK677 Salzburg-Stockholm – FF19701220SZGARN.