1935

1935-03-17 First Flight British Airways

London-Amsterdam-Haburg-Köpenhamn-Malmö-Stockholm (British Airways) – FF19350317LONSTO.

1935-03-18 First Flight British Airways

Malmö-Köpenhamn-Hamburg-Amsterdam-London (British Airways) – FF19350318MMALON.

1935-04-01 First Flight with Lappland

Malmö-Amsterdam (Första turen med Lappland) – SF19350401MMAAMS.

Lappland, SE-ABA, Fokker F.XXII.

ABA’s Lappland med reg SE-ABA i juni 1936 på Bulltofta flygplats. Planet lär endast tillverkats i 4 ex och var avsett for långdistans till Hollands Asienkolonier.
Vid start från Bulltofta den 9 juni 1936 stannade motorerna pga fel i tändningen.
Föraren löjtnant Åhlblom valde att nödlanda i hölada. En dog och 6 skadades. (SvD 1936-06-10)

1935-04-15 First Flight

Stockholm (Lindarängen)-Helsingfors-Tallin (Reval).

Stockholm-Reval – FF19350415STOTLL.

Stockholm-Helsingfors – FF19350415STOHEL.

Trafikerades med Södermanland och Sampo.

1935-06-11 First Flight

Göteborg-Oslo-Bergen – FF19350611GOTBGO.

1935-07-07 First Flight

Göteborg-Oslo-Bergen-Trondhjem-Tromsö – FF19350707GOTTOS.

1935-09-06 First Flight

Stockholm-Malmö-Gdynia-Warszawa – FF19350906STOWAW.

Malmö-Gdynia-Warszawa – FF19350906MMAWAW.

1935-09-11 First Flight

Warszawa-Gdynia-Malmö – FF19350911WAWMMA.

1935-09-13 First Flight

Malmö-Gdynia-Warszawa – FF19350913MMAWAW.

1935-09-17 First Flight

Malmö-Gdynia-Warszawa – FF19350917MMAWAW.

Hände år 1935

British Airways Ltd

British Airways Ltd was a British airline company operating in Europe in the period 1935–1939. It was formed in 1935 by the merger of Spartan Air Lines Ltd, United Airways Ltd (no relation to the US carrier United Airlines), and Hillman’s Airways. Its corporate emblem was a winged lion. (Wikipedia)