5 gram letters

Försändelser om 5 gram

Brevkort och brev om högst 5 gram vikt till Nord- och Mellanamerika flygbefordrades i viss utsträckning utan tillägsporto. Försändelserna skulle m&aurkas med 5 g i övre vänstar hörnet och inte åsättas beteckningen ”Par Avion” eller luftpostetikett.
Nedan visas ett par exempel.

40 öre

40 öre gällde under perioden 1.6.1952-31.6.1962.

5 grams brev från Gnesta stämplat den 19.12.57.

50 öre

40 öre gällde under perioden 1.7.1962-31.6.1964.

Brevet borde vara märkt med 5 gram och ingen flygpostetikett!

60 öre

60 öre gällde under perioden 1.7.1964-31.12.1966.

70 öre

70 öre gällde under perioden 1.1.1967-31.6.1970.