1923

På grund av Versaillesfredens hårda bestämelser för flygverksamhet i Tyskland bedrevs ingen luftposttrafik till Tyskland under åren 1921-1923.

1923-07-05 – 1923-08-14 ILUG. Internationell luftfartsutställning

ILUG. Internationell luftfartsutställning i Göteborg – SC19230705ILUG.

I samband med utställningen invigdes sjöflygplatsen vid Torslanda av kronprins Gustaf Adolf den 5 augusti.

1923-10-07 Amiens

Brev med halv officiella märken skickat till Stockholm.

Hände år 1923

Aero O/Y

Aero O/Y bildades i Helsingfors den 12 september 1923 och företaget skrevs in i företagsregistret den 11 december 1923. Den första flygningen skedde den 20 mars 1924 från Helsingfors, Finland till Tallinn, Estland med ett Junkers F13 -flygplan.
1953 antogs namnet Finnair som ett led av företagets marknadsföringsstrategi. Innan dess hade IATA-koden AY tilldelats.

International Air circus

International Air Circus Exposition and Pilot Reunion.


Efter det första världskriget fanns det gott om arbetslösa
piloter, som försörjde sig som ”cirkusflygare”.