1940

1940-01-02 – 1940-03-23 Luftpost mellan Sundsvall och Vasa

Stockholm-Sundsvall-Vasa – FF19400102SBMAVAA.

Sista postflyg Stockholm-Sundsvall-Vasa – LF19400323BMAVAA.

1940-03-24 First Flight

Odense-Köpenhamn-Malmö – FF19400324ODEMMA.

1940-04-02 First flight

Malmö-Amsterdam-Lissabon – FF19400402MMALIS.

Malmö-Amsterdam-Lissabon- New York – FF19400402MMANYC.

1940-04-10 First Flight

Tallin-Stockholm – FF19400410.TLLBMA

1940-06-21 First Flight

Stockholm-Åbo-Petsamo – FF19400621BMAPetsamo.

(Petsamotrafiken kallades de godstransporter som skedde via Ishavsvägen och den isfria finländska hamnen Linhammar norr om Petsamo mellan april 1940 och juni 1941, efter det att under andra världskriget Tyskland genomfört Skagerackspärren. Denna transportväg var efter det tyska angreppet på Norge den 9 april 1940 Finlands och Sveriges enda exportväg västerut, för Sveriges del fram till dess att lejdtrafiken via Göteborg inleddes.)

1940-10-16 First Flight

Stockholm-Mariehamn – FF19401016BMAMHQ.