Sources

Tryckta källor (Printed Sources)

 • Kungl. Generalpoststyrelsen Cirkulär
 • Örjan Lüning ”Luftpostens historia i Norden”, utgiven av SFF 1978 
 • SMS Svenska motivstämplar – Minnespoststämplar och andra stämplar med motivanknytning (flera delar)
 • Georg Lindman Nordisk Luftpost Handbok över de nordiska ländernas luftpostmärken, stämplar, förstatur- och specialturbrev m.m.
 • Hanns Proksch First Flight Covers of SAS Scandinavian Airlines 1951-1984
 • AAMS American Air Mail Catalogue Volume 3
 • Førsteflyvningskuverter udgivet af S.A.S. filatelistklub Københavns lufthavn DK-2770 Kastrup 
 • Erstflugbriefe/Envelopes Premier Vol/First Flight Covers, Philateslisten- Club Swissair, Preisliste Gültig ab Nov. 2007
 • Nordisk filateli, Svensk luftpost-flygpost av G. Lindman (artikelserie med början i nummer 6 1964)
 • Svenska Dagbladet

Digital källor (Digital Sources)

 • Digital Museum
 • ABA-SAS Historical Collection
 • Wikipedia

SAS Philatelic Club

SAS har som många andra storföretag ett antal fritidsföreningar för sina anställda.

Sverige

I Sverige bildades en frimärksklubb (SAS filatelistklubb) 1951.

De första vinjetterna gjordes med stämplar med varierande resultat.
År 1954 kom de första breven med tryckt vinjett.

1976-09-04 SAS Frimärksklubbs 25 års jubileum SMS 76-148

Boeing B747.

30 år

30-årsjubileet firades med en utställning på Postmuseum med specialstämpel.

40 år

För 40-årsjubileet finns ett minnesbrev med vinjett.

Slutet

Reglerna för personalklubbar ändrades 2001; det fick inte vara för många pensionärer i styrelsen. Den svenska klubben klarade inte detta krav. Klubben bytte då namn till Scandinavian Philatelic Club och existerade några år till utan någon koppling till SAS. Det innebar att man inte längre kunde ge ut FFC.

Under sina femtioåriga levnad hann man ge ut över 1000 olika FFC till fromma för oss samlare.

Till sist vill jag rikta ett stort tack Stellan Almberg (från SAS-klubben), som inte bara hjälpt mig med ovanstående uppgifter utan också varit behjälplig i andra knepiga frågor om FFC från SAS.

Danmark

Även den danska föreningen, SAS Filatelistklub, grundades 1951.

D.D.L. hade en filatelistklubb; grundad 1946??

Norge

Italien (SAS Philatelic Club, Firenze) 

???????

Ett exempel.