1976

1976-01-19 First Fligth DC-10-30

SK971 Copenhagen-Bangkok-Singapore.

Copenhagen-Bangkok.

Copenhagen-Singapore.

Feeder Mail from Sweden

Stockholm-Bangkok – FF19760119ARNBKK.

Stockholm-Singapore – FF10760119ARNSIN.

Feeder mail from Norway

1976-01-21 First flight DC-10-30

SK972 Singapore-Bangkok-Teheran-Copenhagen.

Singapore-Copenhagen.

Bangkok-Copenhagen.

Teheran-Copenhagen.

1976-02-08 First Flight DC-10-30

SK941 Copenhagen-Montreal-Chicago.
Sk942 Chicago-Montreal-Copenhagen.

Copenhagen-Montreal.

Copenhagen-Chicago.

Chicago-Copenhagen.

Montreal-Copenhagen.

Feeder Mail from Sweden

Stockholm-Montreal – FF19760208ARNYUL.

Stockholm-Chicago – FF19760208ARNCHI.

1976-04-01 First Flight Convair CV-440

SK440 Köpenhamn-Växjö – FF19760401CPHVXO.

SK441 Växjö-Köpenhamn – FF19760401VXOCPH.

1976-04-01 First Nonstop Flight DC-9-41

SK645 Stockholm-Hamburg.
SK646 Hamburg-Stockholm.

SK645 Stockholm-Hamburg – FF19760401ARNHAM.

SK646 Hamburg-Stockholm – FF19760401HAMARN.

1976-04-01 First Nonstop Flight DC-9-41

SK637 Stockholm-Frankfurt.
SK638 Frankfurt-Stockholm.

SK637 Stockholm-Frankfurt – FF19760401ARNFRA.

SK638 Frankfurt-Stockholm – FF19760401FRAARN

1976-04-03 First Flight DC-8-62

SK861 Oslo-Copenhagen-Athens-Damascus-Bagdad.

1976-04-06 First Flight DC-9-41

SK823 Copenhagen-Bucharest-Istanbul.

SK824 Istanbul-Bucharest-Copenhagen.

1976-04-21 First Flight DC-8-62

SK967 Copenhagen-Düsseldorf-Lagos.

1976-04-22 First Flight DC-8-62

SK968 Lagos-Düsseldorf-Copenhagen.

1976-04-26 25th Anniversary

Far East Route 25 årsjubileum.

Copenhagen-Tokyo.

Oslo-Tokyo.

1976-04-28 25th Anniversary

Tokyo-Copenhagen.
Tokyo-Oslo.

1976-05-04 Flugt gennem Danmark

1976-06-19 First Flight DC-8-62

SK821 Copenhagen-Belgrade-Istanbul.

1976-07-08 Special flight for Olympic Games Montreal

C1720 Copenhagen-Oslo.Montreal.

Flown on charterflight C1720 by a DC-8-63.

1976-07-13 Olympic Games Flight DC-8-63

C1727 Copenhagen-Stockholm-Oslo-Montreal.

C1727 Stockholm-Montreal – SC19760713ARNYUL.

Oslo-Montreal.

1976-07-18 Souvenir Covers from Olympic Games DC-10-30

SK942 Montreal-Copenhagen

The covers for Denmark are postmarked 17 vs the Sedish ones are postmarked 18.

1976-09-02 10th Anniversary.

1976-09-03 10th Anniversary.

1976-11-01 First Fligth DC-9-21

SK441 Västerås-Växjö-Köpenhamn.
SK440 Köpenhamn-Växjö-Västerås.

SK441 Västerås-Köpenhamn – FF1971101VSTCPH.
SK441 Växjö-Köpenhamn – FF19761101VXOCPH.
SK440 Köpenhamn-Växjö – FF19761101VXOCPH.
SK440 Köpenhamn-Västerås – FF19761101CPHVST.

1976-11-01 First Flight Finnair

Helsinki-Bangkok.

1976-12-12 First Flight DC-10-30

SK963 Copenhagen-Zürich-Nairobi-Dar es Salaam.

1976-12-13 First Flight DC-10-30

SK964 Dar es Salaam-Nairobi-Zürich-Copenhagen.

1976-12-15 First Flight DC-10-30

SK961 Copenhagen-Vienna-Athens-Nairobi-Johannesburg.

1976-12-16 First Flight DC-10-30

SK962 Johannesburg-Nairobi-Athens-Vienna-Copenhagen.

Det hände år 1976

50 årsminnet av Lufthansas grundande

Junkers F13, Lufthansas första passagerarplan.