Period II

Luftpost under den andra perioden

Tiden 9.7.1931-31.1.1938 brukar kallas för den andra perioden. Under den kunde luftpostmärkena användas till hela eller delvis av totala portot.
Luftpostmärkena får dock bara användas på luftpostbrev.

1934

1934-07-22

Brev befordrat med nattpostflygning Göteborg-Hamburg.
Linjen Göteborg-Köpenhamn-Hamburg invigdes den 1 maj 1934.
Brevet är överfrankerat med 5 öre.

1935

Luftpostbrev till Frankrike sänt 11 juli 1935.
Utrikesporto 20 gram: 25 öre
Rek. tillägg: 20 öre
Luftposttillägg: 10 öre
Totalt: 55 öre.

 Första perioden  Tredje perioden  Fjärde perioden