Pioneer years

1912

1912-09-21 & 22 Barnens dag (Children’s Day)

Turen den 21 gick bra, men turen den 22 slutade med nödlandning i Värtan. Planet med post kunde dock bärgas.

Barnens dag – SF19120921.

Se även Barnens dag 1937.

1920

1920-09-18 Flygpostfrimärken

Flygpostfrimärken, påtryck på små tjänstemärken

Märkena blev ogiltiga den 1 februari 1922.

1921

Dammbyggnad i Suorva

I samband med en dammbyggnad i Surova ordnades flygtransport på sträckan Porjus-Suorva och retur under åren 1921-1923.

Porjus-Suorva – SF19200PorSuor

Suorva-Porjus – SF19200SuorPor

1922

1922-01-16 – 1922-04-30 Vattenfallsstyrelsen

Porjus-Suorva (Vattenfallsstyrelsen) – SF1922SPorSuor.

Suorva-Porjus (Vattenfallsstyrelsen) – SF1922SuorPor.

Bild från Porjus Kraftverket. Caterpillar med last på
Strömgatan 30 juni 1920.

1923

På grund av Versaillesfredens hårda bestämelser för flygverksamhet i Tyskland bedrevs ingen luftposttrafik till Tyskland under åren 1921-1923.

1923-01-16 – 1923-04-30 Vattenfallsstyrelsen

Porjus-Suorva (Vattenfallsstyrelsen) – SF1923PorSuor.

Suorva-Porjus (Vattenfallsstyrelsen) – SF1923SuorPor.

1923-07-05 – 1923-08-14 ILUG. Internationell luftfartsutställning

ILUG. Internationell luftfartsutställning i Göteborg – SC19230705ILUG.

I samband med utställningen invigdes sjöflygplatsen vid Torslanda av kronprins Gustaf Adolf den 5 augusti.

1924

1924-07-26

Stockholm-Åre – SF19240726STOOSD.

Åre-Stockholm – SF19240727OSDSTO.

Luftpostetikett

Samma utseende som 1920 års etikett,
men nu genomstucken – E1924.

Hände år 1924

Aktiebolaget Aerotransport (ABA)

AB Aerotransport, förkortat ABA, var ett svenskt flygbolag etablerat 1924 under namnet Aktiebolaget Aerotransport av Carl Florman och Adrian Florman, Ernst Linder, John Björk och Johan Nilsson. Huvudfinansiär och majoritetsdelägare genom bulvan var tyska Junkers som 1925 ägde 82 procent av bolaget. Staten blev huvudägare 1935 och verksamheten uppgick 1948 i Scandinavian Airlines System när bolaget slogs samman med SILA. ABA, där staten ägde 50%, stod för det statliga svenska ägandet av SAS fram till 1996. Detta år upphörde bolaget när det slogs samman med SAS Sverige AB som tidigare under året hade bytt namn från SILA.

Den första flygningen ägde rum 2 juni 1924 från Lindarängens flyghamn i Stockholm till Helsingfors med ett Junkers F 13 pontonflygplan som kunde ta fyra passagerare. Det hade registreringen S-AAAC vilket 1929 ändrades till SE-AAC. (Wikipedia)

Flygplanet på bilden är ABA:s Junkers F13, b. 1923, c/n 715, SE-AAC (till 1929 SE-AAAC), sedan 1935 i Tekniska museets ägo. Denna bild ingår i en serie fotografier av John Stjernström i KSSS-samlingen (Fo133389 samt Fo134859A-881 och Fo145197), varav flera är tagna under KSSS Jubileumsregatta vid Sandhamn i juli 1930; det är tänkbart men inte belagt att även den aktuella bilden tagits i samband med detta evenemang.
DigitaltMuseum UUID 194888D8-9850-4EDC-A3D0-2A52ED7ECE37

Detta plan användes vid den första postflygningen till Helsingfors 1924-06-28 (se ovan) och vid nattpostflygningarna till London 1928.

1926

1926-04-14 Luftpostetikett

Luftpostetiketten, bl. 174, har erhållit i viss mån ändrat utseende. … Vid postanstalterna inneliggande förråd av den hittils anväda blanketten skall makuleras.

Cirkulär nr. 20 1926.

1928

Luftpostetikett

Luftpostetikett – E1928.
Den hittills använda gula etiketten skall omedelbart makuleras å postanstalterna.

Cirkulär Nr. 1928.


Det hände 1928

P.F.F.S

Den 9 januari inrättade Postverket ”Postverkets frankoteckenexpedition för samlare” vid Stockholm 2 på Lilla Nygatan 6 (Nuvarande Postmuseum). Den 21 oktober 1958 byttes namnet ut till PFA.