1929

1929-02-12 – 1929-03-15 Ispostflyg

Till Schweiz med stämpeln: ”Luftpost från Malmö”.


Post som lämnades i Malmö lufthamn erhöll den runda
specialstämpeln i violett eller mera sällan i grön färg.

Ispostflyg Malmö-Lübeck-Hamburg m. fl. och returer – IF19290212.

Hamburg-Malmö – IF19290212HAMMMA.

1929-02-28 – 1929-03-15 Ispostflyg

London-Hamburg-Malmö – IF19290228LONMMA.

1929-02-28 – 1929-03-16 Ispostflyg

Malmö-Berlin – IF19290228MMABER.

1929-02-28 – 1929-03-16 Ispostflyg

Berlin-Malmö – IF19290228BERMMA.

1929-02-25 – 1929-03-16 Ispostflyg

Stockholm-Åbo – IF19290225STOTKU.

Stockholm-Åbo (Sista turen) – LIF19290316STOTKU.

1929-04-08 – 1929-10-12 Reopened

Malmö-Hamburg-Amsterdam-Rotterdam/Bryssel-Paris (återöppnad).
FF19290408

1929-04-08 Reopened

Malmö-Hamburg-Wien (återöppnad) – FF19290408MMAVIE.

Berlin-Malmö (återöppnad) – FF19290408BERMMA.

Brevsamlingsställe för flygposten. Generalpoststyrelsen har beslutat, att ett brevsamlingsställe, benämt Stockholm 18, skall under den tid, då post befordras med flygmaskin på linjen Stockholm-Finland eller Stockholm Berlin, vara i verksamhet i a.-b. Aerotransports paviljong på Nybroplan. (SvD 1929-04-19)

1929-05-01 – 1929-09-30 Reopened

Stockholm-Helsingfors-Reval (återöppnad) – FF19290501STOTLN.

1929-05-11 First Flight

Stockholm-Paris (franskt flygbolag?) – FF19290511STOPAR.

Cirkulär nr. 30/1929

Cirkulär nr. 30/1929 kungör: ”Under tiden 30 maj-28 juni 1929 komma försöksflygningar för postbefordran nattetid att anordnas å linjerna Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Hamburg/Bremen-Amsterdam och Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn-Berlin.
Med ifrågavarande nattflygmaskiner från Stockholm, Göteborg och Malmö skola, förutom luftpost, även brev och brevkort från Sverige till Tyskland och bortomliggande länder i Europa”

1929-05-21 First Nightflight Köpenhamn Göteborg

Köpenhamn-Göteborg – FF19290521CPHGOT.

1929-05-30 – 1929-06-28

Brev till Viborg – FF19290530STOCPH.

Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Hamburg-Bremen-Amsterdam.
Med anslutning från Reval, Helsingfors, Åbo, Mariehamn till
Bryssel, Paris, Spanien, Marseille, London, Basel och Zürich.
Nattpost 1 turen – FF19290530STOAMS.

(Oslo)-Göteborg-Malmö-Köpenhamn-Berlin
med anslutning till Breslau, Gleiwitz, Dresden, Prag, Wien, Salzburg, Innsbruck, Budapest, Halle/Leipzig, Stuttgart, München och Frankfurt am Main – FF19290530GOTBER.

Malmö-Göteborg-Oslo (röd specialstämpel) – FF19290530MMAOSL.

1929-05-31 First Flight Night

Malmö-Hamburg; Nattpost från tur 5. Tur 5 var den
första turen från Malmö! Det är möjligt att man räknade
de fyra turerna till London 1928, som tur nr 1 till 4.

Nummer 1 – 22 finns.

Malmö-Hamburg-Bremen-Amsterdam – FF19290531MMAAMS.

1929-06-01 – 1929-09-15 Reopened

Stockholm-Mariehamn (återöppnad) – FF19290601STOMHQ.

1929-06-09 Atlantflygningen

Stockholm-Bergen-Reykjavik-Ivigtut (Grönland) – SF19290609.
Brevet är signerat av Ahrenberg & Flodén.

Se även sidan för Olyckspost.

1929-06-22 – 1929-08-31 First Flight Berlin Deutsche Luft Hansa

Troligen Berlin-Halle/Leipzig-Stuttgart-München.

Troligen Berlin-Halle/Leipzig.

Berlin-Köln-London (DLH) eller Berlin-Rotterdam(-London) (KLM)?

Berlin-Frankfurt am Main-Saarbrücken-Paris (DLH & FARMAN)?

Stockholm-Kalmar- FF19290622STOKLR.

Stockholm-Kalmar-Stettin – FF19290622STOSZZ.

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin – FF19290622STOBER.

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlin-Wien (DLH )- FF19290622STOVIE.

Linjen Stockholm-Kalmar-Stetting, som öppnades 1926-05-10 förlängdes
till Berlin. Fick på så sätt en direkt anslutning till Wien (DLH/OELAG-linjen).

Wien-Berlin-Stettin-Kalmar-Stockholm – FF19290622STO.

Sista turen för året.
Berlin-Frankfurt am Main-Saarbrücken-Paris (DLH & FARMAN)?

1929-07-01 – 1929-10-12 First Flight Night

Stockholm-Stralsund (nattflygtur) – FF19290701STOEDBV.

1929-11-13 – 1930-02-03 First Flight Winter

Malmö-Köpenhamn-Lübeck-Hamburg-Berlin – FF19291113MMABER.

(Första reguljära vinterflygtrafiken, se cirkulär nr 63/1929.)

Österreichische Luftverkehrs A. G. (OeLAG)

OELAG eller ÖLAG grundades 1923 och blev en del av
Deutsche Lufthansa 1939.