1962

1962-04-01

Den 1 april 1962 invigdes Arlanda flygfält av Gustaf VI Adolf.
Men flygplatsen hade använts för trafik sedan början av 1960.
I samband med invigningen producerades en mängd ”First Flight Covers”, som bör betraktas mera som minnesbrev.

1962-04-01 First Jet Flight Finnair

Helsingfors-Paris.

1962-04-01 First Jet Flight Finnair

London-Gothenburg-Helsingfors

Göteborg-Helsingfors (Finnair) – FF1962040GOT1HEL.

1962-04-02 First Jet Flight Finnair

Helsingfors-Gothenburg-London

Göteborg-London (Finnair) – FF19620402GOTLHR.

1962-02-01 First Mail Flight DC-8-33

SK961 Copenhagen-Zürich-Athens-Karthun-Nairobi-Johannesburg.

1962-05-03 First Flight Convair CV-990

SK985 Copenhagen-Frankfurt-Zürich-Rome-Teheran-Karachi-Bangkok-Manilla-Tokyo.

Copenhagen-Frankfurt.
Copenhagen-Zürich.
Copenhagen-Rome.
Copenhagen-Teheran.
Copenhagen-Karachi.
Copenhagen-Bangkok.
Copenhagen-Manilla.
Copenhagen-Tokyo.

Feeder Mail from Sweden

Stockholm-Frankfurt – FF19620503ARNFRA.

Stockholm-Zürich – FF19620503ARNZRH.

Stockholm-Rom – FF19620503ARNROM.

Stockholm-Teheran – FF19620503TEH.

Stockholm-Karachi – FF19620503ARNKHI.

Stockholm-Bangkok – FF19620503ARNBKK.

Stockholm-Manilla – FF19620503ARNMNL.

Stockholm-Tokyo – FF19620503ARNTYO.

1962-05-05 First Flight CV-990

SK986 Tokyo-Manilla-Bangkok-Karachi-Teheran-Rome-Zürich-Frankfurt-Copenhagen.

Tokyo-Copenhagen.

Transit Mail to Sweden

SK986 Rom-Stockholm – FF19620506ROMARN.
(Flight date ex Rome is 6. May).

1962-05-05 First Flight CV-990

SK983 To Far East via Düsseldorf & Calcutta.

Denna flight var planerad att äga rum den 5 maj, men blev
med kort varsel tidigarelagd till den 30 april.
Posten till Düsseldorf gick därför med den andra flighten den 7 maj.
Flight för post till Calcutta är oklart.

Copenhagen-Düsseldorf.
Copenhagen-Calcutta.

Transit Mail from Sweden

SK983 Stockholm-Düsseldorf – FF19620505ARNDUS.

SK983 Stockholm-Calcutta – FF19620505ARNCCUAL.

1962-06-01 First Flight SE-210

Oslo-Copenhagen-Düsseldorf-Frankfurt.
Frankfurt-Düsseldorf-Copenhagen-Oslo.

1962-06-01 Caravelle SE-210

SK 481 Stockholm-Oslo – FF19620601ARNOSL.

1962-06-02 Caravelle SE-210

SK480 Oslo-Stockholm FF19620602STO.

1962-06-05 First Flight DC-8-33

SK955 via Monroiva instead of Dakar.

SK955 Copenhagen-Monrovia.