Rockets

Raketpost

Introduktion

Redan 1810 föreslog den tyske författaren Heinrich von Kleist i en artikel den 10 oktober i Berliner Abendblätter att man skulle skicka post med hjälp av artillerigranater.

Om raketpost. (1959). Tuschteckning av Nils Melander. 
Illustration i Svenska Dagbladet 10/6 1959. 

Friedrich Schmiedel och Gerhard Zucker experimenterad på 1930-talet med krutdrivna raketer.

Tysk raketpost 1934.

Rakettransporterad post blev aldrig någon succe men även i 
Sverige fanns det entuiaster som gjorde försök.
Några exempel nedan.

1961

1961-11-01 Framtidens postbefordran

Utställning på Postmuseum med specialstämpel med raket SMS 61091.

1961-11-01 Little Giant

Raketen ”Little giant” uppsänd av Solna Raket Sällskap.

1962

Raketstationen Kronogård vid Kåbdalis

I samband med olika uppskjutningar har diverse minneskort och stämplar använts

1963

1963-07-27 Kronogård

Nike-Cajun racket uppskjuten från Kronogård.

1964

1964-10-16 II. Raketsymposiet 

Specialstämpel med raket SMS 64-108.

1965

1965-10-24 Järvafältet

Swedish Rocket Society. 
Etikett med 3. Postraketexperimentet- Provskjutningar – 10 oktober 1965 – Järvafältet.
Blev senarelagd till den 24.

1966

1966-09-24 Invigning av ESRO:s raketfält Esrange 
med specialstämpel SMS 66-135

1967

1967-10-22 Till 50-årsminnet av världens första flygpostfrimärke

Försök på Järvafältet i oktober 1967 – RF19671022.

1968

1968-05-30 -1968-09-15 Raketposten 40 år

Stämpel använd vid invigningen SMS 68-066. 

Stämpl använd 1968-06-03 – 1968-09-15 SMS 68-070.

1968-06-10 40-årsdagen av första raketpostbefordran

Rocket mail

Stämplad på 40 årsdagen SMS 68-079.

1968-09-17 Kronogård

1969

1969-08-24 Tredje Raketpostsymposiet

Etikett.

Tredje Raketpostsymposiet i Idre – RF19690824.

Zeppelinpost  Ballongpost    Helikopterpost