Exhibitions

Kongresser och Utställningar (Congresses and Exhibitions)

Luftfart (Aviation)

1921

1921-02-07 – 1921-02-10 IATA

Detta var IATA:s 5:e möte och hölls i Berlin. Bland annat diskuterades luftposttrafiken mellan Tyskland och de nordiska länderna.
Versailesfreden förbjöd samarbete med Tyskland.

1923

1923-07-05 – 1923-08-14 ILUG. Internationell luftfartsutställning

ILUG. Internationell luftfartsutställning i Göteborg.

1925

1925-09-27 – 1925-09-30 Internationell luftfartskonferens 
SMS 25-005

1931

1931-05-15 – 1931-05-31 Internationell Luftfatsutställning i Stockholm SMS 31-005

1931-08-07 -1931-08-09 Nordiska Postmötet SMS 31-008

Bland annat diskuterades nattpostflyget.

1936

1936-05-15 – 1936-06-01 Internationell Luftfatsutställning i Stockholm SMS 36-012

1936-08-19 AITA:s 36:e session

Vid middagen på Hasselbacken fick delegaterna ett 
placeringskort med 1936-års luftpostfrimärke.

1937-07-18 Luftfartsmöte i Bryssel

Souvenirkort skickat Bryssel-Prag-bryssel.

1962-08-26 – 1962-08-31 SMS 62-067

International Council of Aeronautical Sciences
Internationella rådet för flygtekniska vetenskaper
3.e kongressen – SC19620826.

Filateli (Philately)

1947-02-14 Frimärksutställning i Nice